ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ

RODAJ


Cam kenarlarının ve köşelerinin 90° ve 45° eğimlerle perdahlanması işlemine düz rodaj, yay biçiminde perdahlanması işlemine ise balık sırtı veya C rodaj denir.


BİZOTE


Cam kenarının 90°, cam ön köşesinin ise istenen açıda perdahlanması işlemine denir. Bizote genişliği açı ile değişir. Parlatma, rodaj sonrası matlaşan kesim yüzeyinin ikinci bir işlemle parlatılmasıdır..

KANAL AÇMA


Cam yüzeyinin bir doğru boyunca 2 mm derinliğinde oyularak şekil verilmesine denir. Cam kenarlarına yakın yüzey üzerine bu işlem yapılır.


DELME


Camın muhtelif çaplardaki matkap uçlarıyla havşalı ve havşasız olarak delinmesi işlemine denir. Deliklerin çapı genel olarak camın kalınlığından daha küçük olmamalıdır.

TEMPER


Camın diğer özelliklerini değiştirmeden darbe, basınç ve ısıl gerilmelere karşı direncini artırmak için uygulanan işlemdir.Temperlenmiş cam normal camlara göre 4-5 kat daha dayanıklı hale gelir.Temperli cam kırıldığında küçük parçalara bölünür yaralama riskini minimize eder.


Buy now